Thông báo: Nhập mã: 9YEKQLUQ5I Giảm 5% (tối đa 20k) cho tất cả dịch vụ. Số lượng có hạn nha mọi người.

LiveStream Price

Agency Member
1 viewer liveStream/month 10,000 bcoin 15,000 bcoin
1 viewer /1 livestream/ 1 minute 500 bcoin 800 bcoin
Unlimited post & time liveStream
Pause / resume video liveStream
Support 24/7
Provide website
Provide API
(1 USD = 20.000 bcoin)