Đại lýCộng tác viên
Giá 1 viewer trong 1 tháng1,500 bcoin2,500 bcoin
Không giới hạn bài & thời gian livestream
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợ 24/7
(1000 bcoin = 1000 VND)